سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر نخبگان استان 
عضو کارگروه علوم انسانی 
 
ادامه دارد 
علمی 
همکاری 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان 
عضو هیئت نظارت بر چاپ و نشر کتاب 
 
ادامه دارد 
بررسی و کارشناسی کتاب جهت مجوز 
همکاری 
دانشگاه تربیت معلم آذربایجان 
عضو شورای فرهنگی 
 
ادامه دارد 
تصمیم گیری درباره مسائل فرهنگی  
همکاری 
دانشگاه تربیت معلم آذربایجان 
عضو کمیته نظارت بر نشریات دانشجویی 
 
ادامه دارد 
علمی فرهنگی 
همکاری 
صدا و سیمای استان 
عضو اتاق فکر 
 
ادامه دارد 
بحث و بررسی جهت ارائه راهکارها 
تدریس 
دانشگاه تبریز و دانشگاه تربیت معلم آذربایجان 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تاریخ تحلیلی صدر اسلام 
تدریس 
دانشگاه تربیت معلم آذربایجان 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 
تدریس 
دانشگاه تربیت معلم آذربایجان 
مدرس 
 
 
انقلاب اسلامی ایران 
تدریس 
حوزه علمیه الزهرا 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تاریخ فقه و فقها 
تدریس 
حوزه علمیه الزهرا 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تفسیر موضوعی 
تدریس 
حوزه علمیه الزهرا 
مدرس 
 
ادامه دارد 
ترجمه و شرح قرآن 
تدریس 
سفیران هدایت 
مدرس 
 
 
معرفت اهلبیت(علیهم السلام) 
تدریس 
حوزه علمیه صادقیه 
مدرس 
 
 
تاریخ اسلام 
تدریس 
سفیران هدایت 
مدرس 
 
 
روش تحقیق 
تدریس 
سفیران هدایت 
مدرس 
 
 
آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند 
مدرس 
 
 
اندیشه اسلامی1 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند 
مدرس 
 
 
اندیشه اسلامی2 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند 
مدرس 
 
 
روش تدریس قرآن 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند 
مدرس 
 
 
اخلاق اسلامی 
تدریس 
دانشگاه پیام نور مرند 
مدرس 
 
 
تاریخ اسلام 
تدریس 
دانشگاه پیام نور مرند 
مدرس 
 
 
اندیشه اسلامی1 
تدریس 
دانشگاه پیام نور مرند 
مدرس 
 
 
اندیشه اسلامی2 
تدریس 
دانشگاه پیام نور بناب جدید 
مدرس 
 
 
اندیشه اسلامی1 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی هادیشهر 
مدرس 
 
 
اخلاق اسلامی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 
مدرس 
 
 
تاریخ اسلام 
تدریس 
حوزه علمیه صادقیه 
مدرس 
 
 
معرفت اهلبیت(علیهم السلام) 
تدریس 
دانشگاه تربیت معلم آذربایجان 
مدرس 
 
 
اخلاق- مهارتهای زندگی 
تدریس 
حوزه تبریز 
مدرس 
 
 
عقاید خاصه شیعه 
تدریس 
دانشگاه تربیت معلم آذربایجان 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تاریخ امامت 
تدریس 
حوزه ولیعصر 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تاریخ فرهنگی سیاسی معاصر