اعتدال در عرصه اقتصادی
49 بازدید
محل نشر: قرآن کریم سفینه النجاه عصر/دانشگاه تربیت معلم آذربایجان/آذر1390
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اعتدال و میانه روی یکی از مقوله هایی است که در رابطه با آن در قرآن و روایات سخنان ارزشمند و قابل توجهی گفته شده است و به بیان ساده تر، سعادت و نجات انسان را در رعایت اعتدال می داند. یکی از مواردی که در زمینه اعتدال به آن توجه جدی شده است و در مبانی قرآنی و روایی به چشم می خورد اعتدال در حوزه اقتصاد است و میانه روی در اقتصاد باعث ایجاد آرامش در روح و روان انسان و حفظ عزت و اقتدار انسان خواهد بود. در این راستا برخی از فضایل در زمینه توجه به رعایت میانه روی و اقتصاد می تواند بسیار مفید واقع شود و از طرف دیگر عدم توجه به تعالیم قرآنی از جمله پرهیز از رباخواری و اهمیت ندادن به این مهم باعث ایجاد فاصله طبقاتی فاحش در بین آحاد مردم خواهدشد. بنابراین توجه دادن قرآن کریم در راستای ترویج فرهنگ انفاق جهت سامان دادن به نابرابریها در جامعه و ایجاد عدالت در بین آحاد مردم می باشد