اعتدال در نهج البلاغه
52 بازدید
محل نشر: قرآن کریم سفینه النجاه عصر/دانشگاه تربیت معلم آذربایجان/آذر1390
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب شریف نهج البلاغه یکی از منابع روایی ارزشمندی است که از جهات متعدد شاید نمی توان بعد قرآن کریم، نظیری برای آن یافت و به تحقیق در عرصه های مختلف حرفی برای گفتن دارد که یکی از مقوله هایی که به زیبایی سخن گفته و حق مطلب را ادا کرده است سخن در باب اعتدال و میانه روی است. اعتدال و میانه روی یکی از مقوله هایی است که در رابطه با آن در قرآن و روایات سخنان ارزشمند و قابل توجهی گفته شده است و به بیان ساده تر، سعادت و نجات انسان را در رعایت اعتدال می داند. یکی از مواردی که در زمینه اعتدال به آن توجه جدی شده است و در مبانی قرآنی و روایی به چشم می خورد اعتدال در حوزه اقتصاد است و میانه روی در اقتصاد باعث ایجاد آرامش در روح و روان انسان و حفظ عزت و اقتدار انسان خواهد بود، در این رابطه امیر بیان آقا امیرالمومنین علی(علیه السلام) نیز به زیبایی سخن گفته است. در این راستا توجه دادن به مصادیق و موارد در زمینه توجه به رعایت میانه روی و اقتصاد می تواند بسیار مفید واقع شود و از طرف دیگر عدم توجه به تعالیم قرآنی و روایی از جمله نهج البلاغه باعث ایجاد فاصله طبقاتی فاحش در بین آحاد مردم خواهدشد. بنابراین توجه دادن نهج البلاغه در راستای ترویج اعتدال و میانه روی جهت سامان دادن به نابرابریها در جامعه و ایجاد عدالت در بین آحاد مردم می باشد.