تحلیلی بر عملکرد یهود در عصر نبوی
42 بازدید
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
نقش: نویسنده
شابک: 964-5883-18-0
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 3
زبان : فارسی
کیده : در این کتاب سعی شده است، کارشکنی‌های یهود در عصر پیامبر (ص) براساس مستندات تفسیری، قرآنی و گزارش‌های تاریخی بررسی می‌شود .(به همین منظور در کتاب از تفاسیر شیعه و سنی استفاده شده است) ;بنابراین ;موضوع اصلی کتاب بررسی قلمروها، علل، پیامدهای کارشکنی یهود و روش مواجهه پیامبر (ص) با یهود است .قلمروها به شاخه سیاسی نظامی، فرهنگی، اعتقادی و اقتصادی تقسیم شده، سپس پی‌آمدهای ناشی از آن تحلیل شده است .مباحث کتاب عبارت‌اند از1 :ـ یهود قبل از بعثت، 2ـ حوزه‌ها و قلمروهای کارشکنی یهود، 3ـ علل کارشکنی یهود، 4ـ پی‌آمدهای کارشکنی یهود، 5ـ مراحل مواجهه پیامبر (ص) با کارشکنی‌های یهود .نتیجه‌گیری و خلاصه مباحث، پیشنهادها، فهرست منابع، فهرست آیات و فهرست اعلام در پایان کتاب آمده است .