آلبوم من ◂ همراه با استاد فروغی،فانی، موسوی و غفاری