افتتاح دانشگاه پیام نور بناب جدید
51 بازدید
موضوع: سایر
مصاحبه کننده : خبرنگار
محل مصاحبه : دانشگاه پیام نور
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : پیام میشو
تعداد شرکت کننده : 0
نوشته شده توسط پيام ميشو   
چهارشنبه ، 27 شهریور 1387 ، 09:51

   روز پنجشنبه هفتم مرداد ماه 1387 دانشگاه پيام نور بناب جديد رسما افتتاح شد در اين مراسم كه با حضور اقشار مختلف مردم اعضاي شوراي اسلامي شهرستان مرند ، امام جمعه محترم ، فرماندار ، جمعي ازاساتيد و روساي دانشگاهها، دكتر علوي رياست محترم دانشگاه تبريز ، دكتر آقاپور رياست محترم دانشگاه پيام نور برگزار گرديد .
حجت الاسلام والمسلمين جديدبناب رئيس هيات مؤسس دانشگاه پيام نور واحد بناب جديد در اين مراسم ضمن خير مقدم به ميهمانان و مدعوين گفت : در زمان معارفه شهردار فعلي كه بحث ايجاد دانشگاه پيام نور واحد بناب جديد به ميان آمد خيرين اين شهر با اهداي 5 هكتار زمين و 750 ميليون ريال كمك مالي و يك دستگاه خودرو در اختيار هيات موسس دانشگاه قرار دادند و با برگزاري جلسات مستمر با بنابيان مقيم شهرها ي تهران ،تبريز ، مرند و ديگر شهرها مخصوصا هيئت هاي مذهبي توانستيم به تعهدات خود عمل نماييم . و همه اينها با همت و پشتكار اعضاي شوراي اسلامي شهر بناب جديد ، نماينده سابق - كه در اين مورد بخصوص نيز از هميچ كوششي دريغ نكردند - و مردم بناب جديد مديون زحمات ايشان هستند ،.

  روز پنجشنبه هفتم مرداد ماه 1387 دانشگاه پيام نور بناب جديد رسما افتتاح شد در اين مراسم كه با حضور اقشار مختلف مردم اعضاي شوراي اسلامي شهرستان مرند ، امام جمعه محترم ، فرماندار ، جمعي ازاساتيد و روساي دانشگاهها، دكتر علوي رياست محترم دانشگاه تبريز ، دكتر آقاپور رياست محترم دانشگاه پيام نور برگزار گرديد .
حجت الاسلام والمسلمين جديدبناب رئيس هيات مؤسس دانشگاه پيام نور واحد بناب جديد در اين مراسم ضمن خير مقدم به ميهمانان و مدعوين گفت : در زمان معارفه شهردار فعلي كه بحث ايجاد دانشگاه پيام نور واحد بناب جديد به ميان آمد خيرين اين شهر با اهداي 5 هكتار زمين و 750 ميليون ريال كمك مالي و يك دستگاه خودرو در اختيار هيات موسس دانشگاه قرار دادند و با برگزاري جلسات مستمر با بنابيان مقيم شهرها ي تهران ،تبريز ، مرند و ديگر شهرها مخصوصا هيئت هاي مذهبي توانستيم به تعهدات خود عمل نماييم . و همه اينها با همت و پشتكار اعضاي شوراي اسلامي شهر بناب جديد ، نماينده سابق - كه در اين مورد بخصوص نيز از هميچ كوششي دريغ نكردند - و مردم بناب جديد مديون زحمات ايشان هستند ،.