موانع شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی
49 بازدید
محل ارائه: سازمان تبلیغات اسلامی
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت نویسنده
زبان : فارسی
فرهنگ و تمدن اسلامی با وجود محاسن و پتانسیل‌های بسیار قوی جهت پیشبرد اهداف عالیه اسلامی همیشه در معرض خطر و کید و مکر معاندین و دشمنان اسلام بوده و هست. بنابراین ضروری به نظر می‌رسد که جهت آسیب‌شناسی، تمامی راه‌هایی را که دشمنان جهت خدشه‌دار کردن این فرهنگ تام و اصیل نشانه گرفته‌اند شناسایی نموده و در کنار شناختن آفت‌ها راه‌های مبارزه را نیز بشناسیم. لازم به نظر می‌رسد مروری بر گذشته تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ‌داشته باشیم تا علل رکود و تنزل این فرهنگ اصیل را مورد ارزیابی قرار داده و در جهت تقویت آن گام برداریم.