سیمای نماز از منظر انبیاء الهی(ع) و ادیان گذشته
45 بازدید
محل ارائه: سازمان تبلیغات اسلامی
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت نویسنده
زبان : فارسی
با توجه به فلسفۀ خلقت انسان که در عبودیت و بندگی تبیین گردیده است، می­توان گفت نماز یکی از مؤلفه­های اساسی است که مصداق بارز عبودیت در آن تجلّی عینی می­یابد و کاملاً خضوع، خشوع و تواضع و فروتنی در برابر معبود جلوه­گر می­شود. البته این نماز برای خود آداب و شرایطی دارد که از طریق آموزه­ها و تعالیم دینی و توسط انبیاء الهی(ع) در هر دوره­ای به شکل خاص ارائه گردیده است. در این پژوهش هدف این است که بتوانیم الگوهای مناسب و شواهد عینی در هر دوره را معرفی نموده و با مدارک و اسناد لازم، اقامۀ نماز توسط انبیاء الهی(ع) را که در قرآن کریم و روایات شریفه مطرح شده است، تبیین نماییم تا روشن شود که انسان از ابتدای خلقت با توجه به علّت وجودی خویش، به این مهم توجه داشته و به شیوه­های مختلف بندگی خویش را در برابر معبود ازلی به منصۀ ظهور رسانده است. از جمله مواردی که در قسمت­های مختلف این پژوهش به آن پرداخته شده است بعد از بیان مقدمه، اهمیت و ارزش نماز از منظر قرآن کریم و روایات، نماز انبیاء الهی(ع) از جمله حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل، حضرت یحیی، حضرت زکریا، حضرت شعیب، حضرت ادریس، حضرت داود، حضرت سلیمان، حضرت یونس (علیهم السلام) و در نهایت خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی(ص) و نماز لقمان حکیم و نماز امّت اسلامی و سایر ادیان مورد بررسی قرار گرفته است که به طور عمده در این تحقیق بر آن بوده­ایم که فراگیر بودن نماز را به اثبات رسانیم و توجه مسلمانان و امّت اسلامی را بر این مهم بیش از پیش معطوف داریم.