تأثیر صهیونیسم در مطبوعات و رسانه ها
48 بازدید
محل ارائه: سازمان تبلیغات اسلامی
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت نویسنده
زبان : فارسی
مراکز خبرى و اطلاع­رسانى در آگاهى دادن به مردم و تغییر دیدگاه­ها و نگرش­هاى آنان تأثیر بسزایى دارند؛ بنابراین سیاست­مداران صهیونیستى، از همان ابتداى تشکیل صهیونیسم و قبل از آن، بر این امر بسیار مهم و اساسى توجّه داشته و در این خصوص، برنامه­ریزى نموده­اند؛ چنان که "ریشون" مى­گوید: «یکى از بزرگ­ترین سلاح­ها، مطبوعات است. مطبوعات مى­توانند با نشر و تکرار مطالب، هر عقیده­اى را به مردم بقبولانند. تئاتر نیز قادر به انجام چنین کارى است. در هر نقطه از جهان، تئاتر و مطبوعات، باید القائات ما را تبعیّت مى­کنند». این سخن یک صاحب­نظر حامى صهیونیست است که نشان­دهندۀ توجه آن­ها به مطبوعات و رسانه­هاى مختلف و سعى در به سیطره کشیدن آن­ها دارد.