افکار انحرافی ابن تیمیه، زمینه­ ساز وهابیت
47 بازدید
محل ارائه: سازمان تبلیغات اسلامی
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت نویسنده
زبان : فارسی
در این تحقیق برآنیم تا تأثیر افکار انحرافی ابن تیمیه در ایجاد تفرقه بین مسلمانان و زمینه­سازی برای شکل گیری وهابیت بعد از بیش از چهار قرن را مورد مطالعه قرار دهیم. ابن تیمیه از جمله نادر علمایی بود که افکار و دیدگاه­هایی را مطرح کرد که مبنای محکم دینی و قرآنی نداشت؛ بنابراین در زمان خود با مخالفت آشکار و صریح اکثریت علما مواجه شد و حتّی بعضی از علما حکم تکفیر و خروج از دین او را صادر کردند تا جایی که مدّتی را بخاطر همین افکارش به دستور حکومت وقت زندانی شد. از جمله کسانی که فقط در زمان خودش از او حمایت کرد، شاگردش ابن قیم بود که بعد از درگذشت او نیز نسبت به تنظیم تألیفات استادش تلاش زیادی انجام داد. در این پژوهش سعی بر آن است تا شرح حال ابن تیمیه، دیدگاه­های افراطی او، شخصیت ابن تیمیه، ابن قیم و شرح حالش، تأثیر پذیری او از استادش، انحرافات فکری استاد و شاگرد از قبیل: شرک دانستن هر طلب و درخواست، ایجاد انفکاک و تمایز بین شیعه و سنّی، نفی استغاثه به پیامبر اکرم(ص) مورد مطالعه و توجه قرار گیرد و در این راستا دلایل آنها و همچنین مستندات قرآنی، روایی و عقلانی مبنی بر ردّ آنها مورد بررسی قرار می­گیرد. کلیدواژه­ها: ابن تیمیه، ابن قیم، شرک، استغاثه.