فرهنگ عاشورایی و توطئه دشمنان
50 بازدید
محل ارائه: سازمان تبلیغات اسلامی
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت نویسنده
زبان : فارسی
اگر بررسی کارشناسی و دقیقی در زمینه فرهنگ عاشورا و نگرانی دشمنان اسلام از نهضت حسینی انجام گیرد و اینکه بسیاری از نقشه‌ها و توطئه‌های آنان از طریق این نهضت و توجه به ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها در آن نقش برآب می شود، به یقین اهمیت و جایگاه فرمایش‌های گهربار مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌ الله العظمی خامنه ای دو چندان مشخص می شود، چرا که در فرمایش‌های ایشان کاملاً به مقتضیات و زمان شناسی عنایت ویژه ای شده است و براساس آن، ضمن بیان اهمیت والای نهضت عاشورا و عزاداری‌ها برای زنده نگه داشتن این نهضت، آسیب ها و آفت ها را به صورت دقیق بررسی و بیان فرموده اند و تحلیل های بسیار روشن و عالمانه ای را ارائه فرموده‌اند که به یقین توجه به این بیانات تحلیلگرانه، بسیاری از حقایق را برای ما روشن می سازد و از اجرای ناخودآگاهانه نقشه های دشمن باز می دارد.