نقش صفویه در سبک عزاداری محرم
53 بازدید
محل ارائه: سازمان تبلیغات اسلامی
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت نویسنده
زبان : فارسی
سوگواری و مرثیه سرایی برای سالار شهیدان(ع) در زمان معصومین(ع) رایج بوده و همچنین بر تداوم آن توصیه شده است. بزرگان دین نیز همواره شیعیان را بر ادامه این امر مقدس توصیه می فرمودند؛ اما این که آیا عزاداری مرسوم زمان ما از همان ابتدا و از عصر امامان معصوم(ع) بوده یا پس از آن رایج شده است، به نظر می رسد که بعضی از شیوه های عزاداری، به ویژه تعزیه خوانی ها، بعد از ائمه(ع) به وجود آمده است، چنانکه پترچلکووسکی در این زمینه می گوید: مراسم محرم حمایت و تشویق دربار صفوی را جلب کرد. یادکرد شهادت امام حسین(ع) به صورت عملی میهن پرستانه درآمد. گزارش‌های متعددی از اجتماعات مزبور، که اکثرا توسط فرستادگان سیاسی اروپا، مبلغان، بازرگانان و سیاحان به ثبت رسیده، از اشخاصی سخن می گویند که ملبس به جامه های رنگارنگ بوده، به طور منظم پیاده روی می کردند، یا سوار بر اسب ها و شترها، آفریننده وقایعی بودند که به واقعه حزن انگیز کربلا ختم می شد. نبردهای ساختگی توسط صدها تن از عزاداران ملبس به جامه های همگون و مسلح به تیر و کمان و شمشیر و سلاح های دیگر، به طور آهسته بازی می شد. سراسر نمایش با سوگ نوا همراهی می شد و تماشاگران که در امتداد گذرگاهها صف می کشیدند، بر سینه می زدند و در حالی که دسته عزا از کنارشان رد می شد، فریاد می زدند: "حسین، حسین، یا شاه شهیدان حسین".