مهدویت در نهج البلاغه امام امیرالمؤمنین (ع)
49 بازدید
محل ارائه: بنیاد فرهنگی نیمه شعبان مسجد آیه الله انگجی
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت نویسنده
زبان : فارسی
مسئله مهدویت یکی از مسائل بسیار مهم و حائز اهمیت در زندگی بشریت است که به نوعی طلیعه امید را در وجود انسان متجلی می سازد و ارائه روشنگری از دیدگاه انسانهای کامل به یقین می تواند بشریت را از ورطه سرگردانی و حیرت رهایی بخشد و به ساحل نجات و آرامش رساند، در این راستا نهج البلاغه آینه ای است که سیمای پر فروغ قائم آل محمّد(علیهم السلام) در آن گرچه اندک، ولی زیبا، پرجاذبه، نویدبخش، دل انگیز و تحرّک آفرین تجلّی کرده و همچون جام بلورینی است که زمزم سخنان علوی درباره فرزندش مهدی موعود(علیه السلام)در آن ریخته شده است.این مقاله در جهت طرح و تحلیل آن کلمات تنظیم گردیده است.بنابراین سعی بر این است که به ارتباط مهدویت با مسئله خلافت الهی، عدالت محوری و مبارزه با ظلم و ستم، نشر فرهنگ ناب و تفکر و اندیشه، رفاه، آسایش و معیشت مردم مورد توجه قرار گیرد. همچنین مهدویت و حکومت جهانی در نهج البلاغه مورد بررسی قرار گرفته است. درپایان نیز سیمای یاران مهدی و ویژگیهای آنان از حیث فرهنگی و نظامی از منظر امام علی(ع) تبیین شده است.