جایگاه ولایت خدا از دیدگاه قرآن و روایات
35 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: حوزه علمیه خوی